Допълнителни аксесоари

  • Optional Accessories

    Допълнителни аксесоари

    Сухото десулфуриране е прост, ефективен и относително евтин метод за десулфуриране. Обикновено е подходящ за десулфуриране на биогаз с малко количество биогаз и ниска концентрация на сероводород. Основният принцип на оборудването за сухо отстраняване на сероводород (H2S) от биогазовия газ е метод, при който O2 окислява H2S до сяра или серни оксиди, което може да се нарече и сухо окисление. Съставът на оборудването за сух процес е да се постави пълнител в контейнер, а пълнещият слой включва активен въглен, железен оксид и др.